Jakie są zaburzenia sensoryczne u dzieci zaburzeń integracji sensorycznej

2019-08-19

Dzieci rozwijają się bardzo szybko. Najczęściej dotykają dzieci. Dzieci z zaświadczeniami potwierdzającymi zaburzenia mogą korzystać ze specjalnych przywilejów,. Dzieci późno zaczynają siadać i chodzić. Dzieci te najczęściej źle znoszą przeniesienie do nieznanego otoczenia. “high need baby” czyli dzieci o wysokich potrzebach. Jakie są zaburzenia sensoryczne u dzieci zaburzeń integracji sensorycznej? To wychodzenie na przeciw potrzeb, brak przymusze� - dzi�ki temu dzieci na pewno ch�tniej bior� udzia� w terapii. Zaburzenia integracji sensorycznej są charakterystyczne nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Dzieci z natury mają mniejsze zdolności do skupienia uwagi niż dorośli. Zaburzenia si u dzieci mogą objawiać się na wiele sposobów. Dzieci mające takowe zaburzenia niejako nie mają poukładanego świata odbioru wrażeń. U dzieci starszych występują problemy z kontaktem fizycznym, maluchy źle znoszą mycie ich, skracanie włosów, ubieranie. Dziecko mające zaburzenia integracji sensorycznej wymaga specjalistycznej terapii i regularnej oceny specjalisty. W pierwszej kolejności konieczne jest zdiagnozowanie przyczyny tego objawu. Dzieci mogą nie lubić kontaktu fizycznego, bycia noszonym, przytulanym. Dzieci mają trudność w kontakcie z otoczeniem przez to, że nie potrafią przyjmować. Brak koncentracji u dzieci wcale nie musi wynikać z przyczyn chorobowych. Większość dzieci rozwija się poprawnie. To dzieci okazujące strach przed wodą, piaskiem, trawą, czasem dotykiem czy czesaniem włosów. Zaburzenia uwagi często utrzymują się także w dorosłym życiu, prowadząc do trudności w sprostaniu codziennym obowiązkom i znalezieniu dobrej pracy. Zaburzenia integracji sensorycznej nie wynikają z uszkodzeń narządów zmysłów, lecz są swoistymi problemami układu nerwowego z odbiorem, porządkowaniem i interpretacją bodźców zmysłowych. Zaburzenia SI ujawniają się dość wcześnie. Zaburzenia integracji sensorycznej polegają na nadwrażliwości, zbyt małej wrażliwości na bodźce albo na białym szumie. Im młodsze dziecko, tym większa skłonność do rozpraszania się – koncentracja u dzieci najmłodszych jest zdecydowanie niższa niż koncentracja uwagi u dzieci w wieku szkolnym. Zaburzenia integracji sensorycznej (zaburzenia si) to pojęcie funkcjonujące w psychologii od niedawna. O skuteczności jej są przekonane osoby, które widzą jak poprawia się funkcjonowanie dzieci objętych terapią. Zaburzenia koncentracji i pamięci u dziecka mogą mieć też swoje poważne przyczyny, w tym nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Proces ten jest najintensywniejszy u dzieci w wieku 6–7. Czasami nasze dzieci chorują, wywracają się, uderzają, mają wypadki. Bardzo częste są zaburzenia odczuwania dźwięków, dotyku albo impulsów pochodzących z układu przedsionkowego ucha wewnętrznego i (ulokowanych w obrębie układu mięśniowego) proprioceptorów. Oczywiście nie oznacza, to że dzieci z danych grup będą miały zaburzenia SI, ale na pewno należy je bacznie obserwować i interweniować w razie potrzeby. Zaburzenia integracji sensorycznej jak najbardziej można złagodzić i wyprowadzić podczas terapii integracji sensorycznej. Dzieci te boją się przedmiotów rzucanych w ich stronę,. Nie ma badań naukowych, które jednoznacznie określają przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej. Problem dotyka także wcześniaków, dzieci z uszkodzeniami okołoprodowymi i z wrodzonymi wadami układu nerwowego. Zaburzona jest też koordynacja wzrokowo- ruchowa, dzieci mają kłopoty z zachowaniem ; są impulsywne. Pomimo przypuszczalnego udziału niedoboru neuroprzekaźników w patogenezie ADD, w leczeniu zaburzenia nie stosuje się leków, a postępowanie pozafarmakologiczne. Zaburzenia pamięci u dziecka mogą być także konsekwencją napadów padaczkowych, a także udaru mózgu (który u dziecka też może się zdarzyć! Jeśli martwisz się, że zaburzenia si dotyczą twojej pociechy, warto poprosić o opinię specjalisty. Problem: zaburzenia z równowagą i nauką nowych czynności. U dzieci nadwrażliwych na bodźce słuchowe domaganie się ściszenia radia, telewizji, piosenki, będą na porządku dziennym. 15% a nawet więcej dzieci ma problemy w tym zakresie. Czy s� jakie� elementy terapii, za kt�rymi dzieci szczeg�lnie przepadaj�? To oczywiście tylko przykłady – bardzo często dzieci mają inne objawy, ale rodzice wyraźnie widzą, że ich pociecha odbiega od rówieśników. Dzieci nadwrażliwe dotykowo czy czuciowo mają kłopoty z koncentracją uwagi, są słabsze motorycznie. Dzieci nagradzane za wykonanie określonych zadań będą wiedziały, że warto się starać.