W katalogu 25 działań niezbędnych do skutecznego przeciwdziałania skutkom stop smog opisanych w PPSS, zwiększenie ilości i dostępności wody w skali krajowej, regionalnej i lokalnej zajmuje główną pozycję

2019-11-21

Smog londyński występuje zazwyczaj w sezonie grzewczym (na przełomie października do marca) - wówczas występują największe stężenia szkodliwych pyłów. Zdaniem radnych smog nie zna granic, nie wybiera, i dla wszystkich jest tak samo szkodliwy, uciążliwy i utrudniający normalne życie. Zapowiedziała program „Polska bez smogu”, który ma być dedykowany najuboższym. W katalogu 25 działań niezbędnych do skutecznego przeciwdziałania skutkom stop smog https://dpf-warszawa.pl/ opisanych w PPSS, zwiększenie ilości i dostępności wody w skali krajowej, regionalnej i lokalnej zajmuje główną pozycję. – Z pewnością program w przekazanej wersji jest nie do przyjęcia, zwłaszcza dla miast naszego regionu. Wody Polskie w projekcie planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazały 7 inwestycji PPSS. Pamiętaj, że smog najbardziej szkodliwy wpływ ma na kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby starsze i osoby ze schorzeniami układu oddechowego. Zimą w aż 70 procentach smog jest wynikiem spalania słabej jakości węgla w piecach domowych. PPSS to pierwszy, tak kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. Wygląda na to, że skok ludzi Morawieckiego na smog może tym razem przynieść realne owoce z pożytkiem dla jakości tego, czym oddychamy. Uruchomiony ma zostać także program powszechnej termomodernizacji budynków mieszkalnych. Czy smog ma wpływ na kondycję naszej skóry? Doskonale sprawdził się realizowany dotychczas program PONE, zakładający wymianę źródła ciepła na nowsze spełniające wymogi w zakresie efektywności i czystości spalania. To kwota dziesięciokrotnie wyższa od przeznaczonej na pilotażowy program rządowy – czytamy. Plan przeciwdziałania skutkom suszy to pierwszy, tak kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. Sama walka ze Stop NOP jest pozytywna, bo oznacza, że Wielka Farmacja zaczyna przegrywać. Dokument PPSS, który będzie najważniejszym efektem projektu Stop suszy! Z inicjatywy rządu startuje pilotażowy program wsparcia termomodernizacji budynków mieszkalnych dla najmniej zamożnych obywateli. STOP NOP to stowarzyszenie walczące o dobrowolność szczepień i pomagające ofiarom służby zdrowia. – W ubiegłym roku przedstawiciele wszystkich tych miast zostali zaproszeni przez marszałka senatu na spotkanie, na którym usłyszeliśmy, że rządowy program dotyczący powietrza jest opracowywany. Smog nie zna granic, nie wybiera i dla wszystkich jest tak samo szkodliwy, uciążliwy i utrudniający normalne życie – czytamy w petycji dąbrowskich radnych, pod którą podpisało się już ponad 700 osób. Pochodzenie słowa smog ma swoje korzenie w dwóch anglojęzycznych słowach: smoke - dym oraz fog - mgła. Smog mógł się przyczynić do śmierci. Ta woda zatrzymana w mokradłach, lasach i glebie zasila rzekę w okresie bez opadów, łagodząc odczuwalność skutków suszy i to zarówno dla mieszkańców, przemysłu jak i środowiska. Plan przeciwdziałania skutkom suszy, jako najważniejszy element projektu Stop suszy! Wnioski i uwagi do planu przeciwdziałania skutkom suszy można złożyć drogą elektroniczną, poprzez specjalnie przygotowany formularz, dostępny na stronie.